INTERNATIONALE BIJEENKOMST ‘TIENMAAL IN MEMORIAM PATRIS’ op 7 SEPTEMBER 

Hoe vaak Slauerhoffs werk ook werd vertaald: dat gebeurde nu juist niet met een van zijn langste gedichten (In Memoriam Patris). Dat had vast alles te maken met die uitzonderlijke lengte (34 strofen). Ook omdat Leeuwarden dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa is gaat dat nu veranderen: op 7 september 2018 wordt om 14:00 u een boek gepresenteerd waarin In Memoriam Patris niet alleen in het Nederlands verschijnt maar ook in het Fries, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch en Chinees! Het desbetreffende boek TIENMAAL IN MEMORIAM PATRIS verdient een internationaal getinte presentatie. In elk geval zullen alle tien talen letterlijk en figuurlijk in beeld (en in het gehoor) komen. Het feestelijke afwisselende programma bestaat naast poëzie en muziek uit een toespraak van topbiograaf Wim Hazeu over Slauerhoff als vertaler. Hazeu raakte ook bekend als biograaf van schrijvers als Achterberg, Lucebert en Vestdijk, een goede bekende van Slauerhoff (zij bezochten beiden de Rijks HBS in Leeuwarden). Het eerste exemplaar van het boek wordt aangeboden aan Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en familie van Slauerhoff. Ook wordt voor de pauze een film vertoond waarin Nederlandse Ambassadeurs een deel van het gedicht voor (laten) lezen in de taal van het desbetreffende land (Chinees, Portugees enz.). Voorbeelden: Commissaris van de Koning Arno Brok zorgt voor enkele Friestalige strofen en Ambassadeur Smits draagt in Hyde Park (Londen) enkele Engelstalige strofen voor. Singer-songwriter Jankobus Seunnenga brengt zijn op muziek gezette versie van In Memoriam Patris ten gehore en dichter Rienk Kruiderink draagt een door Slauerhoff geïnspireerd gedicht voor.

Na de pauze presenteert Wim Hazeu zelf zijn eigen vernieuwde Slauerhoffbiografie, terwijl dan ook door Hein Aalders de door hem samen met Menno Voskuil geredigeerde Verzamelde Gedichten van Slauerhoff worden gepresenteerd. Dit alles staat onder leiding van de in Leeuwarden geboren literatuurkenner Rudi Wester. Na afloop is er alle ruimte voor een glaasje en kunnen de boeken (al of niet gesigneerd) worden aangeschaft. Kortom: voor de vele Slauerhoffadepten is dit een niet te missen bijeenkomst!

Organisator: Peter de Haan. De bijeenkomst duurt van 14:00 tot 16:15 uur. De toegang is GRATIS maar svp wel TEVOREN uw aanwezigheid AANMELDEN via dorpskerkhuizum@gmail.com. Nadrukkelijk geldt: VOL IS VOL. Wie zich heeft aangemeld heeft voorrang boven anderen!

KOSTEN VAN HET BOEK / VERMELDING VERTALERS

Het boek 'Tienmaal In Memoriam Patris', met een voor- en nawoord van Peter de Haan, is bij de Dorpskerk Huizum te koop voor € 10,- (excl. verzendkosten). Op de dagen waarop een Slauerhoff-evenement plaatsvindt echter voor de speciale prijs van € 8,00. Het boek is te bestellen via dorpskerkhuizum@gmail.com.

De vertalers waren: Kim Andringa, Allerd Hobers, Chantel Venema, Antonio Cruz Romero, Manfred en Ute Mecklenburg, Atty Groot, Lina Nizova, Valeria Viinarskaja, Eppie Dam, Arie Pos, Changheng Chen en Patrizia Filia. We zijn hen en alle 'meelezers' veel dank verschuldigd. Ook zonder medewerking van de elders vermelde subsidiënten was de uitgave van het boek niet mogelijk geweest.

Een primeur is dat het boek op de schutbladen een wereldkaart bevat waarop alle landen zijn gemarkeerd waarover Slauerhoff heeft gedicht.

Deel deze pagina