• 18-09-2018
  Het heeft geen zin meer ons te benaderen over de voorstellingen voor 21, 22 en 23 september: ook deze zijn allemaal uitverkocht. Wij werken niet met en wachtlijst.
 • 18-09-2018
  Op 7 september j..l. is in een volle Dorpskerk Huizum het boek 'Tienmaal In Memoriam Patris' (112 blz.) gepresenteerd waarbij Slauerhoffs herdenkingsgedicht over zijn vader en diens uitvaart in Huizum in tien talen wordt weergegeven. Ook bevat het boek een voor- en nawoord van Peter de Haan, veel foto's van Jan Slauerhoff, een wereldkaart met daarop de landen waarover Slauerhoff heeft gedicht en een QR-code naar een filmpje van Hetty Janssen waarbij het door Jankobus Seunnenga op muziek gezette gedicht te horen is. Het boek kost in de boekwinkel (Van der Velde en het Historisch Centrum Leeuwarden) €9,90 en is ook te koop in de Dorpskerk Huizum. Tijdens Slauerhoff-evenementen wordt er in de kerk korting op het boek gegeven en is het te koop voor de speciale prijs van slechts € 8,00. WILT U HET BOEK TOEGEZONDEN KRIJGEN? Stort dan € 13,50 op NL 60 RABO 0149089139 ten name van St. AFT PC LWD-HUIZUM. Dan krijgt u het boek thuis gestuurd!
 • 18-09-2018
  Het Letterkundig Museum heeft gevraagd of men bij een op Schiphol in te richten expositie over Slauerhoff het boek ‘Tienmaal In Memoriam Patris’ ten toon mag stellen, naast de catalogus bij de Slauerhoff-expositie in de Dorpskerk en de Slauerhoff Wandelroute in Leeuwarden. Natuurlijk werkt de Dorpskerk graag aan dat verzoek mee. Er is nauwelijks een betere plek voor een internationaal georiënteerde dichter als Slauerhoff te bedenken dan Schiphol. Immers: een kleine eeuw geleden was hij scheepsarts op passagiersschepen, hun functie is anno 2018 grotendeels door de luchtvaart overgenomen.
 • 18-09-2018
  Op 4 oktober (20 u.) houdt de internationaal vermaarde maritiem kunstenaar Arne Zuidhoek de Slauerhoff Lezing (entree € 5,-). Na de pauze zal Jankobus Seunnenga zijn op muziek gezette versie van ‘In Memoriam Patris’ ten gehore brengen. Nieuw is dat dan ook Sithabile Mlotshwa de gelegenheid krijgt haar Slauerhoffproject kort toe te lichten.
 • 18-09-2018
  Op 2 september j.l. stond de Dorpskerk op het Uitfestival om de Slauerhoffevenementen aan te prijzen. De kraam waarin ook de St. Alde Fryske Tsjerken zich presenteerde, werd druk bezocht. Uit de vele contacten bleek dat de Dorpskerk inmiddels als cultureel centrum bij meer Leeuwarders een begrip is geworden dan we hadden gedacht. Daarnaast konden tal van nieuwe lezers van de nieuwsbrief van de Dorpskerk worden genoteerd.
 • 18-09-2018
  Het Prins Bernhard Cultuur Fonds is de veruit grootste subsidieverstrekker van het Under de Toerproject waar de Slauerhoff-evenementen deel van uitmaken. Op 18 november komen vertegenwoordigers van alle provinciale afdelingen van dat fonds naar Leeuwarden als Culturele Hoofdstad.
 • 18-09-2018
  Het is ongelooflijk hoeveel aandacht dit jaar aan Jan Slauerhoff wordt besteed. Niet alleen de Dorpskerk pakt groots uit met een waaier aan activiteiten,………...
 • 18-09-2018
  Op 8 september vond een grote reünie plaats van de Rijks HBS en het Slauerhoff College. Onderdeel van het programma was een bus tour door veranderend Leeuwarden. Daarbij bestond ook de gelegenheid om de Slauerhoff expositie in de Dorpskerk te bezoeken. Diverse deelnemers konden in de Dorpskerk worden verwelkomd.
 • 13-09-2018
  Op de website van het veelgelezen weekblad De Groene Amsterdammer kan men een intrigerend artikel lezen van Slauerhoffkenner Martin Reints over het gedicht In Memoriam Patris en het daaraan gewijde boek van de Dorpskerk Huizum. Hier volgt de tekst van Martin Reints.
 • 10-09-2018
  De presentatie van het boek 'Tienmaal In Memoriam Patris' (Slauerhoffs herdenkingsgedicht dat in 10 talen uitkwam), de vernieuwde Slauerhoffbiografie door Wim Hazeu en van de Verzamelde Gedichten (Hein Aalders & Menno Voskuil) vond afgelopen vrijdagmiddag in een afgeladen kerk plaats. Bij de aanwezigen zaten heel wat mensen uit de (deels randstedelijke) literaire wereld.

Pagina's